Retour sturen van een product/de producten

Wil je (een deel van) je bestelling retourneren? Dan verzoeken we je om de retourprocedure te volgen.

 

Terugbetaling vindt plaats op het bij ons bekende rekeningnummer. Het retouradres is:

 

Shirtprintservice.nl

T.a.v. afdeling retouren

Tingietersweg 52

2031 ES Haarlem

Herroepingsrecht

Procedure

 

 

Je hebt als consument het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Zorg er wel voor dat het pakket voldoende gefrankeerd is. Je krijgt dan het volledige bedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw adres naar de webwinkel zijn voor eigen rekening, tenzij Shirtprintservice.nl zelf een verkeerd product heeft gestuurd. In dat geval betaalt Shirtprintservice.nl ook de retourkosten.

 

Om gebruik te maken van dit recht kan je een e-mail sturen naar info@shirtprintservice.nl met als onderwerp ‘Herroeping + factuurnummer’. Het e-mailadres moet gelijk zijn aan het adres dat gebruikt is bij de bestelling en anders via een legitimatie met het andere e-mailadres. In de e-mail dient te staan welk product herroepen wordt met de datum van bestellen en wanneer het product is ontvangen. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je bent dus op tijd als je het product terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Het product moet met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Shirtprintservice.nl geretourneerd worden. Het product dient ongebruikt, ongewassen, voorzien van alle labels geretourneerd te worden. Tevens dien je een kopie van de factuur bij te voegen en markeren welk product je retour zendt. Shirtprintservice.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen ontstaan tijdens het retour sturen.

 

Producten die niet binnen 14 dagen zijn geretourneerd of niet aan bovenstaande voldoen zullen niet door Shirtprintservice.nl in behandeling worden genomen. Jij dient te bewijzen dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 

Alleen voor de standaardproducten geldt het herroepingsrecht voor consumenten. Indien Shirtprintservice.nl op verzoek aanpassingen heeft gemaakt aan de producten betreft het maatwerk. Deze producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is dus voor deze site in de meeste gevallen niet van toepassing aangezien er altijd sprake is van een persoonlijke behoefte/individuele keuze.

Product is defect/beschadigd of er is een verkeerd product geleverd

Procedure

 

Eventuele gebreken of een verkeerd geleverd product dient binnen 14 dagen na levering aan Shirtprintservice.nl te worden gemeld per e-mail met als onderwerp ‘garantie + factuurnummer’. Het e-mailadres moet gelijk zijn aan het adres dat gebruikt is bij de bestelling en anders via een legitimatie met het andere e-mailadres. In de e-mail dient te staan welke product er is beschadigd of niet voldoet aan de conformiteitsvereisten onderbouwd met foto’s.

 

Terugzending van het product dient in originele staat en verpakking aan Shirtprintservice.nl geretourneerd te worden. Het product dient ongebruikt, ongewassen, voorzien van alle labels geretourneerd te worden tezamen met een kopie van de factuur waarop je hebt gemarkeerd welk product er wordt geretourneerd. Nadat je kenbaar hebt gemaakt het product terug te sturen dient het product binnen 14 dagen geretourneerd te worden. Je dient te bewijzen dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Shirtprintservice.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen ontstaan tijdens het retour sturen.

 

Producten die niet binnen 14 dagen zijn geretourneerd of niet aan bovenstaande voldoen zullen niet door Shirtprintservice.nl in behandeling worden genomen.